Skip to main content

โปรแกรม COPRA FEA RF

โปรแกรม COPRA FEA RF เป็นโปรแกรมจำลองกระบวนการรีด ช่วยลดงบประมาณที่ใช้ในการทดลองลูกรีดและเครื่องรีด ลดความผิดพลาดของกระบวนการรีด วิเคราะห์จนรู้ปัญหาและแก้ไขเสร็จก่อนสร้างลูกรีด/เครื่องรีด โปรแกรมรองรับการออกแบบกระบวนการรีดชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน ที่มีจำนวนขั้นตอนการรีดมากกว่า 100 สเตชั่น สามารถจำลองและวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โปรแกรมสร้างโมเดลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เป็นแบบอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญซอฟแวร์ทางด้าน FEA

การจำลองกระบวนการรีด

การจำลองกระบวนการรีดโดยใช้ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ไม่ใช่แค่ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำไห้ได้ชิ้นงานที่รีดมีคุณภาพสูงด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองการรีดเสมือนจริงของโปรแกรม COPRA FEA RF ทำให้รู้ปัญหาได้ทันทีและกลับไปแก้ไขด้วยโปรแกรม COPRA RF จนได้ลูกรีดและกระบวนการรีดที่ดีที่สุด การปรับแต่งขั้นตอนการขึ้นรูป (flower pattern) ปรับแต่งได้โดยอัตโนมัติ เมื่อทราบปัญหาและสามรถแก้ไขผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรีด จะเป็นข้อมูลให้บริษัทของท่านได้นำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไป

การเปลี่ยนแปลงวัสดุในระหว่างกระบวนการรีด มักจะสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการรีดท่อและโปรไฟว์ เช่นเป็นรอยย่นที่ขอบ/การบิดของชิ้นงาน การขึ้นรูปไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าใช้โปรแกรม COPRA FEA RF จำลองกระบวนการรีดจะถูกตรวจพบก่อนที่จะดำเนินการรีด

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรีดโดยใช้การจำลองการรีดเสมือนจริง

การจำลองกระบวนการรีดเสมือนจริงด้วยโปรแกรม COPRA FEA RF ไม่ใช่แค่ทำไห้ได้กระการรีดที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการสึกหรอของลูกรีดให้เกิดน้อยที่สุด งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรีดเกือบทั้งหมด สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ขอโปรแกรม COPRA FEA RF ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้กระบวนการรีดมีประสิทธิภาพ ลดการหยุดเครื่องเพื่อแก้ไขให้น้อยลง

สามารถติดตามดูผลทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรีดขึ้นรูปที่ซับซ้อน

โปรแกรม COPRA FEA RF สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงของการรีด พร้อมกับการแสดงผลลัพของการวิเคราะห์ เช่น แรงที่ต้องใช้ในการรีดขึ้นรูป แรงบิดที่ใช้ในการขับ และค่าความเค้นที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน เป็นต้น
โปรแกรมสร้างภาพตัดของชิ้นงานแต่ละสเตชั่นได้โดยอัตโนมัติ พร้อมกับเปรียบเทียบกับแบบที่ออกแบบไว้ทำไห้ทราบได้ว่าการขึ้นรูปแต่ละสเตชั่นที่ออกแบบไว้กับงานที่ได้จาการรีดจริงๆต่างกันหรือไม่ ซึ่งแสดงผลได้ทั้ง 3 มิติและ 2 มิติ

 • สร้างโมเดลเพื่อไปวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอเลเมนต์ ได้โยอัตโนมัติและรวดเร็ว
 • ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟไนต์เอเลเมนต์ ผู้ที่มีประสพการณ์ในกระบวนการรีดสามารถใช้โปรแกรม COPRA FEA RF ได้ทุกๆคน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพของชุดลูกรีดทำได้ง่ายและรวดเร็ว
 • เป็นการจำลองการทำงานของลูกรีดที่ออกแบบ แบบสเหมือนจริง
 • ฟังก์ชั่น Advanced Restart ช่วยไห้การปรับแต่ง mesh เพิ่มเติมในระหว่างคำนวณไม่ต้องกลับ ไปวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นใหม่
 • ฟังก์ชั่น Stand rigidity ใช้สำหรับเช็คแรงที่เกิดจากการขึ้นรูปว่ามีขนาดเท่าไหร่เมื่อมีการเปลี่ยนระยะ gap ของลูกรีด
 • การคำนวณจำเป็นต้องวิเคราะห์เรื่องเคลื่อนที่ของชิ้นงานกับลูกรีดด้วย
 • แสดงภาพเคลื่อนที่ของกระบวนการรีดสเหมือนจริง
 • หาความเร็วการหมุนของแกนลูกรีดตัวที่ไม่ได้ขับ
 • แสดงทิศทางและขนาดของแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป

กระบวนการจำลองบูรณาการเข้ากับ COPRA workflow ของงานรีดท่อและโปรไฟว์เพื่อ

 • คำนวณค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการนำลูกรีดเก่ากลับมาใช้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดลองเครื่องจักร และเกิดขัอผิดพลาด
 • ประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการรีดก่อนที่จะเริ่มต้นรีด
 • เป็นข้อมูลในการความรู้เพื่อใช้ในการออกแบบโครงการในอนาคต