Skip to main content

COPRA RF Tubes

COPRA RF Tubes là giải pháp phần mềm hàng đầu về thiết kế các công cụ cuộn tại các nhà máy sản xuất ống. Gói mô đun này cung cấp giải pháp thích hợp cho gần như tất cả các yêu cầu cụ thể. Các nhà sản xuất ống hình tròn, hình chữ nhật cũng như là ống định hình sẽ tìm thấy nhiều chiến lược cho trước để sản xuất hiệu quả, chỉ cần điều chỉnh các chiến lược này theo các nhu cầu cụ thể.

Quy trình uốn tạo hình hiệu quả với COPRA RF Tubes

Các dự án ống thành công chủ yếu phụ thuộc vào chiến lược uốn tạo hình được tối ưu hóa. COPRA RF Tubes bao gồm nhiều chiến lược cho trước, theo đó nhân viên thiết kế của bạn chỉ cần điều chỉnh các chiến lược này cho phù hợp với các thông số kỹ thuật của công ty bạn. COPRA RF Tubes đơn giản hóa đáng kể quy trình này. Phần tốt nhất: Phần mềm này cung cấp độ linh hoạt tối đa trong việc thiết kế mẫu hoa. Ví dụ, các chương trình tính toán được tích hợp cho phép xác định các góc và bán kính dựa trên chiều rộng của dao cho trước. Ngoài ra, có thể xác định các dung sai phù hợp với các quy trình và thông số kỹ thuật máy móc của bạn. Và các kiểu giá thông thường đã được tích hợp vào trong COPRA RF Tubes.

COPRA RF Tubes hoạt động trên một trình duyệt tích hợp, hỗ trợ các nhân viên thiết kế trong việc điều hướng giữa các trạm uốn tạo hình riêng lẻ và được dán nhãn tự động. Nếu không việc sản xuất ống đặc biệt phức tạp có thể nhanh chóng trở nên rất bối rối. Nó dễ dàng xác định một con số tùy ý các thay đổi của các ống hình tròn hoặc hình chữ nhật được yêu cầu. COPRA RF Tubes tự động điều chỉnh các đường viền của cuộn cho phù hợp với độ dày hay thay đổi của vật liệu. Mỗi thay đổi tương ứng với dự án của nó và do đó có thể được chuẩn bị để mô phỏng phần tử hữu hạn vào bất kỳ lúc nào. COPRA RF Tubes từ nhiều năm nay đã và vẫn là phần mềm duy nhất trên thế giới có thể xác định một cách đáng tin cậy con đường lý tưởng của mép tấm bên trong dây chuyền uốn tạo hình (tạo hình dốc xuống) bằng cách sử dụng thuật toán tối ưu hóa đạt giải thưởng (của Hiệp hội Ống Quốc tế) của mình. Phần mềm này cho phép tạo hình ống với các ứng suất được giảm thiểu.

Ngoài ra, COPRA RF Tubes có nhiều tính năng bổ sung. Nó bao gồm việc tính toán các bước trung gian cho các khuôn kéo dây (COPRA RF Drawing Dies), tạo hình khung (COPRA RF CageForming) hoặc công cụ phân tích COPRA RF DTM cho phép đánh giá một cách đáng tin cậy tính khả thi của dự án, kể cả khi không có mô phỏng FEA.

Cũng có các tính năng phù hợp cho các ống định hình: COPRA RF Shaped Tubes tính toán việc tạo hình các ống hình tròn và ống định hình chủ yếu dựa trên số lượng các bước tạo hình. Ngược lại, COPRA RF tự động tính toán và tối ưu hóa các bước hiệu chuẩn riêng lẻ đối với việc thiết kế cuộn tiếp theo. Có hai phương pháp toán học khác nhau để phân phối sức nén. Các phương pháp này cho phép kiểm soát tốt hơn cái gọi là rãnh cắt.

  • Các chiến lược tạo hình cho trước và có thể điều chỉnh được
  • Công cụ quản lý tổng hợp cho các dự án và tài liệu (CADFinder)
  • Các chức năng khác nhau để tối ưu hóa quy trình tạo hình
  • Phù hợp để thiết kế các ống hình tròn và hình chữ nhật cũng như là các ống định hình
  • Điều chỉnh thông số cho phù hợp với việc thiết kế các công cụ cuộn
  • Thiết kế hoa tự động