Skip to main content

COPRA RF Các phần hở và khép kín

COPRA RF cho các phần hở và khép kín

Chúng tôi đã điều chỉnh phần mềm thiết kế dựa trên máy tính của chúng tôi COPRA RF từ nhiều năm nay để phù hợp với các nhu cầu của các nhà sản xuất uốn tạo hình. Nó không chỉ phù hợp với các tiết diện đơn giản, phức tạp mà còn phù hợp với các tiết diện uốn tạo hình hở và khép kín. Việc sử dụng các mô đun bổ sung như COPRA RF Roll Design cho phép bao quát toàn bộ chuỗi quy trình uốn tạo hình.

Các yêu cầu về một phần mềm hiệu quả dành cho thiết kế dựa trên máy tính và tính toán mẫu phẳng vượt quá những điều mà các chức năng cơ bản để thiết kế các tiết diện và cuộn đơn giản có thể thực hiện được. Việc sản xuất các biên dạng phức tạp với độ dày vật liệu ngày càng giảm và nhiều bước sản xuất tiền và hậu xử lý đòi hỏi phải có một phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, và được tích hợp vào trong một quy trình làm việc thông minh và liên kết với nhau, bao gồm việc thiết kế, mô phỏng cũng như là quản lý/quản trị.

Do đó, COPRA RF Sections là một giải pháp lý tưởng để thiết kế và tính toán các mẫu phẳng cho tất cả các kiểu tiết diện uốn tạo hình hở và khép kín. Phần mềm này của chúng tôi đưa ra một số phương án tiện lợi để thiết kế các tiết diện cuối cùng và cung cấp các giải pháp phù hợp cho việc thiết kế thông số các mẫu hoa dưới dạng bảng (COPRA RF Spreadsheet). Có thêm các chương trình phụ trợ cho kim loại tấm hình thang và dạng sóng (COPRA RF Trapeze/Corrugated) và để phân tích và tối ưu hóa mẫu hoa (COPRA RF Flower Technology, COPRA RF FTM). Điều này cho phép việc xác định một cách đáng tin cậy các yếu tố quan trọng như sự nảy ngược lại trên lý thuyết, con đường tối ưu cho mép tấm giữa các giá tạo hình và sự kéo dài theo chiều dọc.

AssemblyCheck - sự chạy thử đơn giản các dây chuyền uốn tạo hình

Tối ưu hóa quá trình là trọng tâm của dataM. Do vậy, với COPRA RF 2017, chúng tôi muốn giới thiệu tính năng mới AssemblyCheck giúp đơn giản hóa đáng kể việc triển khai các dây chuyền uốn tạo hình cho các nhà sản xuất. Sau khi đo các đường viền cuộn bằng COPRA RollScanner và chuyển dữ liệu về COPRA RLM, COPRA RF xử lý và so sánh các bản phác thảo của bộ cuộn. Do đó có thể phát hiện các sai lệch ngay lập tức. Do vậy, có thể phòng tránh trước việc định vị sai tại các trạm uốn. Sau khi điều chỉnh từng công cụ cuộn cho phù hợp, thì kỹ thuật này cho phép cập nhật toàn bộ thiết kế.

Thiết kế công cụ hiệu quả với COPRA RF Roll Design

Cùng với chiến lược tạo hình, một thiết kế cuộn hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất đối với chất lượng cũng như là chi phí sản xuất của sản phẩm cuối cùng. Với SmartRolls, gần như toàn bộ việc thiết kế cuộn có thể được tự động hóa chỉ dựa trên tiết diện của biên dạng. Theo kinh nghiệm của chính chúng tôi, số lần click chuột cần thiết trong quy trình có thể giảm đi đáng kể. Ngoài ra, COPRA RF Sections cung cấp nhiều thiết kế cuộn chọn sẵn cho các hình dạng chuẩn thường được sử dụng như các tiết diện hình nón, hình chữ U, hình chữ C. Không chỉ có các đường viền mép thô được tính toán, phần mềm cũng cung cấp các đường viền cuộn chính xác bao gồm tất cả các chi tiết như trọng lượng của các công cụ cuối cùng ngoại trừ số lượng các lỗ khoan có thể cần đến.

Tối ưu hóa và tính hiệu quả của quy trình

COPRA RF Sections cũng cung cấp các tính năng và giải pháp phù hợp cho các bộ cuộn kết hợp phổ biến. Đối với việc sản xuất thường xuyên các hình dạng biên dạng giống nhau với các kích cỡ khác nhau, mẫu hoa hiện có được điều chỉnh tự động. Các mẫu phẳng của các biên dạng có hình dạng giống nhau chỉ phải tính toán một lần - một lợi ích hiệu quả đáng kể.

  • Dự án CADFinder- và Quản lý hồ sơ tài liệu
  • Tính toán thông số của các mẫu hoa bằng COPRA RF Spreadsheet
  • Thiết kế cuộn hiệu quả với SmartRolls
  • Tích hợp hoàn toàn vào quy trình COPRA - xác minh vào bất cứ lúc nào
  • Tự động tạo các tài liệu sản xuất
  • Bộ chỉnh lý mẫu đục lỗ: Chỉnh lý các mô hình 2D/3D
  • Mô phỏng phân tích với COPRA RF DTM